IMG_1708-768x1024

INSPO to...

Katarzyna Brejnakowska-Brzezicka

Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog dziecięcy

Jestem Psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą. Oprócz prywatnej praktyki, pracuję również w Klinice terapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, gdzie zajmuję się prowadzeniem terapii depresji dla dzieci i młodzieży.

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia depresyjne,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia osobowości,
- zespół Aspergera,
- trudności wychowawcze.

Zajmuje się wsparciem osób, które zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, chcą się rozwijać i poszerzać wiedzę o samym sobie. Staram się jak najlepiej zrozumieć sytuację, w której znajduje się dana osoba i pomóc jej znaleźć odpowiednią drogę postępowania oraz wspierać ją w dążeniu do celu.

Pracuję pod regularną superwizją.

Mam doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno - pedagogicznej, gdzie diagnozowałam zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży oraz wspierałam rodziców w trudnościach wychowawczych. Doświadczenie w pracy zdobywałam również pracując jako psycholog w szkole, psychodietetyk w poradni zdrowia psychicznego oraz do tej pory pracując terapeutycznie z pacjentami.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w Chorobach Metabolicznych i Wewnętrznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zespół specjalistów

Katarzyna Łapkiewicz

Psycholog

Na co dzień pracuję w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Przeprowadzam kwalifikacje młodzieży do Liceum Lotniczego w Dęblinie oraz do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem, możliwości poznawczych, umiejętności kooperacyjnych, oceny cech osobowości. Ukończyłam półroczne szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w CBT, kurs Interwencji kryzysowej, diagnozowania i terapii depresji młodzieży oraz wiele innych.

Uważam, że najważniejsze to mieć przy sobie kogoś, przy kim można czuć się bezpiecznie, dla kogo jest się ważną/ ważnym, kto stara się zrozumieć Ciebie i Twój punkt widzenia świata, Twoje emocje. Dla mnie, jako psychologa ale i przyjaciela, partnera, rodzica, ważne jest towarzyszenie i pomoc osobom, które tego wsparcia nie mają, lub mają go niewystarczająco, po to, by łatwiej mogli stawiać czoła napływającym zewsząd wyzwaniom i jak najlepiej radzili sobie w codziennym życiu.
Świat jest pełen pięknych, ale też strasznych rzeczy, od nas tylko zależy, w jaki sposób i kiedy będziemy dostrzegać jego jasne i ciemne strony. Chcę pomagać dostrzec te pierwsze i znaleźć sposoby radzenia sobie z tymi drugimi.