INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Operatorem strony internetowej https://inspoterapeuci.pl/ („Strona”) i administratorem danym osobowych jest Katarzyna Brejnakowska Psycholog w Warszawie (04-782), ul. Juhasów 49, NIP: 5361967967.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych w następujących celach:

 • imię nazwisko, adres email i dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym dostępnym na Stronie – w celu udzielenia odpowiedzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • dane osobowe w postaci niektórych plików cookie (patrz także niżej) na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu na szczególną sytuację podmiotu danych;
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą pisemną lub mailową na wskazane wyżej adresy. Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która występuje z żądaniem skorzystania ze swych praw. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Administratora w odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy. Wyłączenie obsługi niezbędnych plików cookie może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie strony.

Dane będą przetwarzane przez okres:

 • do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość pozostawioną w formularzu kontaktowym lub realizacji umowy, jeżeli dojdzie do jej zawarcia w wyniku nawiązania kontaktu;
 • d przypadku plików cookie, do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub wygaśnięcia ich ważności.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Administratora lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych, zobowiązując je do zachowania poufności, w tym na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, hostingowe etc.

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookie.
 2. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer oraz wartość.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu jej opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Przy pierwszym wejściu na Stronę użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na instalację plików cookie na jego urządzeniu korzystając z banera plików cookie.
 3. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Jeśli użytkownik nie chce przechowywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.